Wat gebeurt er toch!?

10-10-2023

In september 2020 presenteerde het college van B&W, onder leiding van een waarnemend burgemeester, een plan voor Sliedrecht met de naam “Koers 2030”. Omdat de gemeente Sliedrecht in dezelfde periode de aandelen van Eneco had verkocht met een opbrengst van 23 miljoen euro, reikten de bomen tot de hemel.

Volgens het toenmalige college en ook volgens het huidige college moet Sliedrecht groeien met 2500 woningen om zo alle voorzieningen te kunnen behouden. Wat wordt met voorzieningen bedoeld? Nou, een zwembad, bibliotheek, sport- en spelvoorzieningen, een paspoort ophalen in je eigen gemeente, enzovoort, enzovoort.

Waar komen die 2500 woningen vandaan? Sliedrecht werkt samen in de regio Drechtsteden, vaak om efficiënter te zijn. Soms loopt dit niet en dan worden zaken weer teruggedraaid. De basis voor deze samenwerking is wonen, werken en bereikbaarheid. 

De samenwerkende gemeenten proberen samen subsidies binnen te halen en daarom hebben zij in 2018 een bod gedaan aan de provincie voor het verkrijgen van subsidie, waarin opgenomen stond dat de regio tot 2040 25.000 woningen wilde toevoegen.

In de zomer van 2020 is dit vertaald naar Sliedrecht, ongeveer 10% van de Drechtsteden. Sliedrecht staat dus aan de lat voor 2500 woningen.

Nu begrijpt iedereen dat het niet mogelijk is om 2500 woningen toe te voegen binnen de huidige grenzen van de bebouwde kom. Dus wat dan?

Er zijn dan twee keuzes: Je zegt tegen je vrienden in de regio dat het Sliedrecht niet gaat lukken en dat we de ruimte niet hebben. Papendrecht en Alblasserdam hebben dit ook gedaan. Of je kiest zoals ons college heeft gedaan: “We gaan het Groene Hart in”, en vertelt iedereen dat we in Sliedrecht Noord huizen gaan bouwen voor onze kinderen.

Ook kwam er in de zomer van 2020 het ‘RIGO-rapport’. RIGO is een bureau dat berekent wat de groei is van een gemeente en hoeveel woningen daarvoor ongeveer nodig zijn en in welke prijsklassen. Dit rapport gaf aan dat er tot 2040 circa 600 woningen nodig zouden zijn in Sliedrecht.

Hier scheiden de wegen van PRO Sliedrecht en de rest van de gemeenteraad. Waar in oktober 2020, SGP-Christenunie, CDA, VVD, PvdA, D66 en Slydregt.nu ja zeiden tegen 1250 woningen binnen de bebouwde kom en 1250 (middelduur en duur) in het Groene Hart, nam PRO Sliedrecht het standpunt in: “We bouwen binnenstedelijk, voor de natuurlijk groei van het dorp (dus onze kinderen) en laten het Groene Hart met rust.”

Na de verkiezingen in maart 2022, is er een coalitie gevormd met partijen die grote voorstander zijn van bouwen in het Groene Hart en tegelijkertijd vinden dat binnen het dorp alles daarop moet worden aangepast. Inmiddels is het aantal woningen dat in het Groene Hart moet komen al verhoogd van 1400 tot 1600, afhankelijk van wie je daarover spreekt. Middelduur en duur is veranderd naar minimaal 400 sociale huurwoningen voor Tablis. De rest wordt ingevuld door projectontwikkelaars.

Ditzelfde college zegt dat zij op het gebied van vervoer het ‘STOMP-principe’ omarmen. Dit staat voor:

S: de voetganger, dus lopen

T: de fietser, dus fietsen

O-M: openbaar vervoer en mobiliteitsdiensten, zoals deelfietsen.

P: privé-auto

Met het STOMP-principe als uitgangspunt, zou je zeggen dat je gaat voor fietstunnels en/of fietsbruggen om naar het Groene Hart te gaan. Maar nee, er moet een Noord-Zuidbrug komen voor auto’s.

Daar waar het provinciebestuur altijd het standpunt had dat er niet gebouwd moest worden in het Groene Hart. De uitzondering hierop was de verplaatsing van de voetbalvelden. CDA-minister Hugo de Jonge ondermijnde dit.

De Jonge heeft een subsidie van 21 miljoen euro beloofd voor het bouwen van een Noord-Zuidbrug of -tunnel. Alleen dit dekt maximaal 35% van de kosten en de bouw moet binnen vijf jaar gestart zijn.

Op donderdag 28 september 2023 werd het plan voor deze brug gepresenteerd. De kosten voor alleen de brug worden nu geschat op 44 miljoen euro. Dan is er nog geen nieuwe wijk, dus 23 miljoen moet opgehoest worden door de huidige inwoners van Sliedrecht.

We gaan terug naar het begin, over het groeien om de voorzieningen te houden. Als deze brug er komt volgens plan, zijn we het zwembad, de moestuin, de ijsbaan (evenementen zoals KNOTS en die Kinderbijbelweek), de skeelerbaan en de trimclub kwijt. 

Er wordt gezegd dat daar ruimte voor wordt gemaakt in Noord, maar daar moeten ze grond voor kopen van de projectontwikkelaar, dus neem maar aan dat er nog minimaal 25 miljoen euro bij komt voor een nieuw zwembad zoals we dat nu hebben (er zijn hiervoor ook minder dure opties) en het verplaatsen van alle verenigingen. Dit is trouwens een zwembad zonder zalencentrum, dus trouwen kan nog wel in het verbouwde gemeentehuis van Sliedrecht. Feestvieren doe je dan maar ergens anders.

Hanny Visser


Reacties

12-11-2023 17:26 - Jaako :

En dan moeten we qua kosten de verbouwing van het oude gemeentehuis en elektra hier wellicht ook nog bij optellen.

Laat een reactie achter

* Dit veld is verplicht