Begroting 2024 Ons verslag

09-11-2023

Weer een avondje vergaderen!!

Het was de bedoeling dat we op tijd klaar zouden zijn met de vergadering over de begroting van 2024.

Dit lukte helaas niet: het werd 00:00. Maar het was wel een boeiende avond. Onze insteek was om de begroting 2024 aan te laten nemen, maar dan met de afschaffing van de hondenbelasting. Het geld dat de afschaffing kost (dit noem je ‘dekking’), wilden we halen uit het geld dat we volgend jaar overhouden (exploitatie-overschot). Na 2025, zo was het idee, maakt de hondenbelasting geen deel meer uit van de begroting.

Om het iets preciezer uit te leggen: “Een gezonde gemeente heeft jaarlijks een klein exploitatie-overschot. Dat geld blijft [eigenlijk] niet over, maar wordt besteed aan de financiering van een deel van de investeringen. Voor dat deel van de investeringen hoeft de gemeente geen schulden te maken.” Met andere woorden: er hoeft geen geld geleend te worden zoals o.a. bij het raadhuis, de scholen op de Valkweg en de fly-over.

Deze dekking werd onder andere door het CDA en de VVD gevraagd toen wij bij de Kadernota in juli 2023 in de raad besproken hebben (hierbij worden de wensen en ideeën van de raad verzameld voor de begroting).

Helaas was de dekking die wij voorstelden niet toegestaan door het CDA en de VVD. Deze partijen volgden braaf het college, dat ineens bedacht had dat dit niet mogelijk was. Wat daarbij wel opvallend is, is dat het door het college aangedragen besluit voor het openhouden van ons zwembad dezelfde vorm van dekking heeft. Omdat dat laatste een acuut probleem is, mag het in de ogen van het college wel als dekkingsmiddel worden gebruikt.

Het college heeft haar uiterste best gedaan om zo veel mogelijk kosten op te schrijven die te maken hebben met honden, zodat onze motie makkelijk afgeschoten kon worden. Het legen van vuilnisbakken kost al 60.000 euro en ook moet de gemeente al voor de komende twee jaar de inning van de hondenbelasting betalen.

Naast de voorgestelde wijziging om een hond vriendelijker dorp te worden, zijn we vooraf ook met twee wensen (moties) op pad gegaan.

De eerste motie ging over de “bovenwijkse sport- en speelvoorzieningen voor Sliedrechtse jongeren”, dus over de sportvelden en speeltuinen in ons dorp. Vanuit de kinderraad kwam het eerste signaal dat er iets niet in orde was en daarna volgde een bespreking tijdens de vergadering over de kadernota (4 juli 2023), waar de wethouder zei dit snel aan te pakken. Het probleem: Op diverse plekken in ons dorp zijn de sport- en speelvoorzieningen voor met name de jeugd 12 tot en met 16 jaar beschadigd of kapot. Ons voorstel om samen met de jongerenwerkers van SOJS alles na te lopen en gebreken te herstellen. Deze motie kreeg steun van de SGP/CU en Slydregt.NU (waarvoor dank). Voor 1 april 2024 moet dit nu geregeld zijn..

De tweede wens was het verbeteren van de inspraakmomenten van onze inwoners als het gaat om de bouwplannen in ons dorp. Als gemeenteraad hebben wij ervoor gekozen om jaarlijks het Programma Ruimtelijke Vernieuwing bij te stellen. In dit stuk staan 15 uitgangspunten die op 14 december 2021 zijn vastgesteld door de gemeenteraad en op 5 juli 2022 opnieuw ongewijzigd zijn vastgesteld. In dit programma wordt dus aan de hand van die 15 punten de vooruitgang en mijlpalen bouwplannen in ons dorp beschreven. Het geeft aan wat de vervolgstappen zijn voor het komende jaar.

We hebben een motie ingediend waardoor inwoners veel makkelijker in kunnen spreken als het gaat om de bouwplannen in ons dorp. Hiervoor zijn dan twee vergaderingen meer ingepland, zodat iedereen die wil aan het woord kan komen. Hiervoor hadden inwoners maar een vergadering waar ze konden inspreken.

Samen met de SGP/CU hebben wij dit opgepakt, waarvoor wij hen dankbaar zijn. Het CDA steunde de motie. Toen hij werd ingediend werd duidelijk dat de gehele gemeenteraad ons volgde. Goed om te vermelden is dat de zes fracties onderling verschillen van mening over de inhoud van het Programma Ruimtelijke Vernieuwing, maar wel graag in 2024 met onze inwoners in gesprek willen over de ruimtelijke plannen in ons dorp.

Naast deze twee moties die we vooraf wilden indienen, bedachten we tijdens de vergadering een derde motie:

Hoewel het besluit ging over de begroting van 2024, hebben wij in 2023 ook nog iets voor onze inwoners bereikt. Samen met de fractie van het CDA waren wij op zoek naar de reden waarom in Dordrecht de energietoeslag 2023 al werd uitgekeerd, maar in Sliedrecht niet. Dit terwijl de Sociale Dienst Drechtsteden dit voor beide gemeenten uitvoert. Wij slaan de technische discussie maar even over (het college vond dat een en ander niet kon). De SGP/CU-fractie sloot zich bij ons aan als indiener van de motie. De gemeenteraad stemde verder unaniem in. Het bedrag van € 1200 werd naar € 1300 verhoogd en het verwerken en storten van de uitkeringen start per direct.

Na een lange vergadering hebben we de hondenbelasting niet kunnen afschaffen, maar wel drie van onze wensen via een motie kunnen realiseren. En dat is waarom wij in de gemeenteraad zitten.

 


Reacties

Geen reacties

Laat een reactie achter

* Dit veld is verplicht
Begroting 2024 Ons verslag