Dreespark deel 2

27-09-2023

Tot 1.15 uur werd er vanochtend vergaderd over de Stedenbouwkundige Visie Binnenstedelijke Herstructurering Sliedrecht. Een Visie waarin wordt gekeken hoe er gebouwd kan gaan worden binnen de huidige grenzen van Sliedrecht. Voor het gemak alles ten zuiden van de A15.

In deze Visie geen aantallen, hoogtes en verdere invulling van locaties alleen het benoemen van de locaties samengevoegd met de wensen die komen uit de Koers 2030 en Programma Ruimtelijke Vernieuwing.

Na inmiddels een oerwoud aan Visies te hebben vastgesteld wordt het nu concreet. In deel 1 ( daar zaten 4 locaties in) 150-200 woningen erbij. Alles in een schuifoperatie waarbij eerst gebouwd wordt voordat er gesloopt wordt. 1 locatie viel af maar het achterhalen van de 120 woningen duurde zo lang dat hierop nog geen antwoord is gegeven.

Naast deze Visie die ontdaan is van de toevoeging Sliedrecht Oost lijkt nu veel op een andere beleidsstuk namelijk de Nota Verdichting. Hierin wordt niet alleen beschreven waar je eventueel kunt bouwen maar ook hoe dat het beste kan.

Vorige week maandag was er een vergadering over de Nota Verdichting waar het niet zo zeer ging over “algemeen Sliedrecht” maar over Woontorens in het Willem Dreespark. Deze berichten konden we al eerder terugvinden op Sliedrecht24 en in onze e-mail boxen. Echter we konden de 120 woningen in het Willem Dreespark nog steeds niet plaatsen en heldere de antwoorden op onze vragen niet alles op.

Zo zijn we de vergadering ingegaan kregen na ruim 4 uur eindelijk het antwoord.

In de besluitvorming van 10 oktober staat als derde beslispunt aangegeven dat

“Een voorbereidingskrediet vast te stellen van € 225.000,- voor planontwikkeling van locatie Maaslaan, Middeldiepstraat en Valkweg”.

Dit is deel 1 van de uitvoering van de Visie en de opgave Koers 2030 en het jaarlijks vastgestelde programma Ruimtelijke Vernieuwing. Dit zijn de opgestapelde Visies die niet concreet zijn.

Nu gaan we toch plannen ontwikkelen en dit doet het college samen met Tablis Wonen. Het is gebruikelijk dat de Gemeenteraad het College geld meegeeft om dit besluit voor te bereiden.

In deze voorbereiding gaat het college van alles doen onder andere praten met omwonenden om zo gezamenlijk tot iets te komen. Als dat proces gedaan is komt alle naar de gemeenteraad om het geld op te halen voor de uitvoering en eventueel het wijzigen van het bestemmingsplan.

Niks concreets maar dan komen er insprekers vertellen dat aan hen het aantal van 120 woningen is genoemd en lijkt ( moeten we nog uitzoeken) dat in het schuifplan van fase 1 150-200 woningen als gevolg heeft dat er 120 naar het Willem Dreespark moeten.  

Het duurde 4 uur voordat het college schoorvoetend toegaf dat in er een overeenkomst is afgesloten ( SOK) met Tablis Wonen. Hierin staat dus het getal 120 op die locatie. Vandaag gaan wij eens lezen hoe dat er staat en wellicht waarom.

Wel bedrukken wij dat deze stukken nooit openbaar zijn en dat dat niks vreemds aan is. Wel vreemd is dat het er nu op lijkt dat het gevolg van de schuifplannen in een klein deel van Sliedrecht wordt neergelegd en dat daar door het college geen uitleg bij gegeven wordt waarom dit is.

Op 10 okober de geplande besluitvorming.

Timo Pauw Raadslid PRO Sliedrecht

 


Reacties

Geen reacties

Laat een reactie achter

* Dit veld is verplicht
Dreespark deel 2