PRO Sliedrecht beschouwt het wonen in Sliedrecht

19-10-2018

Een werkgroep bestaand uit inwoners van ons dorp en leden van de steunfractie van PRO Sliedrecht heeft een voorzet gedaan voor de Sliedrechtse invulling van de woonvisie.

Het eindadvies van deze werkgroep is hier te lezen.

De samenvatting luidt:

  • De prognose voor het Sliedrechtse bouwprogramma is gebaseerd op te optimistische bouwverwachtingen van de gemeente Sliedrecht zelf voor de periode tot 2021. Om de eigen bevolkingsgroei op te vangen kan worden volstaan met een minder omvangrijk bouwprogramma.
  • De bijstelling van dat bouwprogramma biedt bouwmogelijkheden voor een langere periode dan tot 2021 en 2031.
  • Voor PRO Sliedrecht heeft het bouwen voor extra groei van de Drechtsteden (dus bouwen voor mensen van buiten de regio) geen prioriteit. Want ons betreft is het extra te bouwen contingent woningen vooral beschikbaar voor de opvang van de eigen bevolkingsgroei in de komende jaren.
  • Met de nodige (ruimtelijke en bouwkundige) creativiteit is het mogelijk om binnen de grenzen van Sliedrecht (de Merwede, de gemeentegrenzen met Papendrecht en Hardinxveld-Giessendam en de Betuweroute) voldoende woningen te realiseren voor de eigen opvang tot zeker 2031 (maar aannemelijk tot 2041).
  • PRO Sliedrecht vindt dat zowel bij het bouwen in de huur- als in de koopsector de nadruk moet liggen op woningen die bijdragen aan de doorstroming. Er zal daarom sprake moeten zijn van een uitgekiend bouwprogramma, waarbij de lokale behoefte aan woningtypen (in vorm en prijs) uitgangspunt is. Daarbij is de kennis van de plaatselijk woningmarkt van Tablis Wonen en de lokale makelaars onontbeerlijk.
  • Om in de huursector de doorstroming (vanuit in het bijzonder de koopsector) mogelijk te maken voert de gemeente Sliedrecht een markttoets uit. Daaruit moet blijken of er partijen ge├»nteresseerd zijn om in Sliedrecht woningen in het middenhuursegment te  realiseren. Als die partijen er niet zijn, is het aan Tablis Wonen in deze behoefte te voorzien.
  • PRO Sliedrecht onderschrijft het door Tablis Wonen gepresenteerde veranderprogramma, dat voorziet in de toevoeging van 350 woningen aan de bestaande sociale voorraad. Het in de Woonvisie Drechtsteden voorgestelde stand-still-principe voor de sociale woningvoorraad vinden we niet wenselijk en onhoudbaar.
  • Om Sliedrechters een ruimere kans te bieden in ons dorp een woning te huren, zijn aanpassingen nodig in het huidige woningverdeelsysteem (Woonkeus Drechtsteden).
  • Het bouwprogramma kenmerkt zich kwalitatief door te voldoen aan eisen met betrekking tot de  levensloopbestendigheid van de woningen (in lijn met o.a. het VN Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap) en die inzake duurzaamheid.

 

Op zaterdag 27 oktober a.s. bent u tussen 10.00 en 11.30 uur van harte welkom bij Brasserie "De Dijk",

Kerkbuurt 43b, 3361 BC Sliedrecht om met fractieleden van PRO Sliedrecht en leden van de werkgroep Woonvisie PRO Sliedrecht van gedachten te wisselen over het eindadvies.

 


Reacties

Geen reacties

Laat een reactie achter

* Dit veld is verplicht
PRO Sliedrecht beschouwt het wonen in Sliedrecht