PRO Sliedrecht stelt vragen over Kapvergunningen Benedenveer

22-10-2018

Kapvergunningen 

Opnieuw slaan wij aan op het aanvragen en verlenen van een kapvergunning. Op de gemeentelijke informatiepagina (o.a. in de Merwestreek) zien wij de aanvraag om o.a. 12 houtopstanden Benedenveer te kappen. Helaas is de te lezen informatie opnieuw zeer beperkt en moet je de rest maar raden of zo. 
Dit werpt onduidelijkheid op voor inwoners en ‘dwingt’ inwoners als ook raadsleden tot het stellen van verduidelijkingsvragen. 

Vraag 1:
Wat is de reden om over te gaan tot het vellen van 12 houtopstanden Benedenveer?

Vraag 2: 

Waarom neemt u niet de moeite om deze reden op te nemen in dezelfde publicatie? 

Vraag 3:

Wat is de exacte locatie van deze 12 houtopstanden?

Vraag 4: 

Betreft dit particuliere of gemeentelijke grond?

Vraag 5: 

Waarom neemt u niet de moeite om duiding uit vraag 4 op te nemen in dezelfde publicatie?

Vraag 6: 

Wordt er overgegaan tot herplanten, of vind er storting plaats in het herplantfonds?

Vraag 7: 

Wat is de reden dat het gestelde bij vraag 6 niet opgenomen staat in dezelfde publicatie?

Vraag 8: 

Wat is de reden dat in de wekelijkse publicaties m.b.t. kapvergunningen (aanvraag en verleende) zo’n verschil zit m.b.t. wel of niet weergeven van soort aanvraag, reden aanvraag, herplant wel/niet, gemeentelijke of particuliere grond, etc.?

Vraag 9:

Is het college van plan om een completer beeld bij de publicatie te geven van de (aangevraagde en verleende) kapvergunningen? 

Zo ja, per wanneer en hoe?

Zo nee, waarom niet?

-- 

P.J. de Borst
Raadslid gemeente Sliedrecht


Reacties

Geen reacties

Laat een reactie achter

* Dit veld is verplicht
PRO Sliedrecht stelt vragen over Kapvergunningen Benedenveer