PRO Sliedrecht stelt opnieuw vragen over bezorging Merwestreek

22-10-2018

Vervolg gemeentelijk nieuws in papieren krant

 

Ondertussen zijn onze technische vragen over de slechte bezorging van De Merwestreek, met daarin de gemeentelijke pagina beantwoord door het college. 
Zie onze opmerking onder vorige bericht over dit onderwerp voor deze beantwoording.
Helaas roepen deze antwoorden weer vragen op, en blijkt de bezorging nog steeds niet voldoende verbeterd te zijn. Daarom een nieuwe serie vragen, dit keer naast  feitelijke ook vragen met een politieke lading: 

 

In uw beantwoording op de technische vragen van 11 oktober 2018 met bovenstaand onderwerp geeft u aan in gesprek te zijn gegaan met de Persgroep;

 

Vraag 1:

Welke afspraken zijn in dat gesprek gemaakt?

Vraag 2:

Welke argumenten geeft de Persgroep voor het structureel slecht uitvoeren van de bezorging krant?

Vraag 3: 

Heeft u een deadline gegeven m.b.t. verbetering/oplossen van deze te kort schietende  bezorging? Zo ja, wat is deze dan? Zo nee, waarom niet?

U geeft aan in uw eerdere beantwoording op 24 okt een vervolg gesprek te hebben met de Persgroep;

Vraag 4: 

Wat zijn de bespreekonderwerpen geweest en welke afspraken/conclusies zijn hierin getrokken?

Vraag 5:  

Hoeveel bezorgklachten zijn er sinds de door PRO Sliedrecht gestelde technische vragen en uw beantwoording ( na 11 okt. 2018 dus) ontvangen bij : 

- de Persgroep 

- de gemeente

In het contract staat bij artikel 6.5: 

Indien opdrachtnemer zijn verbintenissen voortvloeiende uit de overeenkomst niet geheel of niet behoorlijk is nagekomen, heeft Opdrachtgever het recht de betaling op te schorten

Vraag 6: 

Heeft u gebruik gemaakt van dit artikel? Zo nee, waarom niet? Zo ja, per wanneer en hoe vaak is dit toegepast?

Vraag 7: 

indien op vraag 7 uw antwoord nee is, bent u als nog van plan om dit artikel toe te passen?

In het contract staat bij artikel 9.1 (zie ook c-e-9): 

Opdrachtgever kan een boete opleggen indien uit opeenvolgende wekelijks aan te leveren klachtenregistratie op een postcode meer dan 7 keer op basis van gemelde, gegronde klachten een na-bezorging moet plaatsvinden, gemeten over een periode van 6 maanden

Vraag 8: 

Is dit artikel toegepast? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer en hoe vaak?

Het huidige contract loopt tot 31 mei 2019 ( zie 1.4.5.), met optie tot 1 jaar verlening.

Vraag 9: 

Bent u van plan dit contract te verlengen, gezien de structurele slechte wijze van bezorging? Zo ja, wat zijn uw argumenten?

Vragen m.b.t. m-e.27 ( contract):

Vraag 10: 

Ontvangt de gemeente 1 x per week een klachtenregistratie? Zo ja, wat zijn daar de conclusies van?

Zo nee, hoe komt dat?

Vraag 11: 

Heeft u steekproefsgewijs controle gedaan op de directe na bezorging of verzending per post? Zo ja, wat zijn daar de resultaten van? Zo nee, waarom niet?

Vraag 12:

Bent u als Opdrachtgever tevreden over de wijze van klachtenafhandeling door de Persgroep naar inwoners toe die gebruik maken van de klachtenprocedure? Zo ja, op welke argumenten zegt u dat?

Zo nee, wat zijn uw acties in deze?

 

Wij zijn zeer benieuwd of het kwartje ondertussen gaat vallen bij de Persgroep die De Merwestreek uitgeeft. Mocht u geen Merwestreek ontvangen, blijf aub de klachten indienen bij De Merwestreek en hou ons op de hoogte.

-- 

P.J. de Borst
Raadslid gemeente Sliedrecht


Reacties

Geen reacties

Laat een reactie achter

* Dit veld is verplicht
PRO Sliedrecht stelt opnieuw vragen over bezorging Merwestreek