Baby CUP

30-11-2018

Het College UitvoeringsProgramma (waar in staat wat het college de komende periode gaat doen) wordt binnen de gemeenteraad afgekort als CUP. Afgelopen dinsdag heeft de gemeenteraad deze besproken en vastgesteld. Namens PRO Sliedrecht heeft onze fractievoorzitter Peter de Borst het woord gevoerd.

De kern is dat PRO Sliedrecht trots is dat nu eindelijk het CUP vastgesteld is. Het heeft lang geduurd. Een jaar geleden begon het met ons verkiezingsprogramma “Gewoon Sliedrecht”, gevolgd door het coalitieakkoord “Sliedrecht, een dorp om trots op te zijn.” Daarmee is het college aan de slag gegaan,  wat nu heeft geresulteerd in de geboorte van ‘baby’ CUP.

En eerlijk is eerlijk, het is best wel een mooi kind, baby CUP. Kan ook niet anders, aangezien er minimaal 25% PRO Sliedrecht DNA inzit. Het is een bijzonder kind dat de potentie heeft om de komende 4 jaar te volgroeien naar een mooi, sociaal, warm en actief mens.

Maar het kindje CUP is niet perfect en dat is maar goed ook, want perfecte kinderen, perfecte mensen, zijn vaak niet de meest prettige mensen.

Een paar kleine ‘pedagogische’ correcties zijn door PRO Sliedrecht tijdens deze vergadering uitgedeeld, want we misten een paar belangrijke dingen. Die worden wel genoemd in het Coalitie-akkoord, maar niet in het CUP.

Samen met de coalitiepartners hebben wij ervoor gezorgd dat de ambitie met betrekking tot recreatie in ‘Sliedrecht Buiten’ concreter wordt. 

Aan het eind van deze collegeperiode moeten er minimaal 2 van de voorgestelde 4 verrijkingen gerealiseerd zijn.

  • Toeristisch Overstappunt (TOP);
  • Een mountainbikeroute;
  • Een fiets-/voetpad langs de Middelwetering; 
  • Een wandelroute door de weilanden.

 

Verder miste PRO Sliedrecht onze bijzondere watertoren in dit CUP. Nergens wordt daar over gesproken, terwijl het in het coalitieakkoord wel duidelijk benoemd wordt. Daar staat;

Het Watertorenterrein; we kijken samen met de ontwikkelaar welke mogelijkheden er zijn. We onderzoeken of er investeringen door de gemeente noodzakelijk zijn, waarbij we bijzondere aandacht besteden aan de bereikbaarheid van het terrein. Voorkoming van verdere verpaupering van de Rivierdijk is speerpunt. Bijzondere aandacht besteden we aan het behoud van de watertoren.”

PRO Sliedrecht had in de oordeelsvormende vergadering al aangekondigd hiervoor een motie in te dienen. Inspreker dhr. De Zanger heeft ook duidelijk gepleit op 13 november om onze Sliedrechtse watertoren niet te vergeten en er zuinig op te zijn. Onze motie “En nu de watertoren nog” werd door de gehele raad, met uitzondering van D66, ingediend en omarmd.

In deze motie pleiten wij voor behoud van de watertoren als beeldbepalend element, door onder andere de monumentencommissie te vragen om een advies uit te brengen over het opnemen van de watertoren op de lijst van de gemeentelijke monumenten.

Wachten tot onze watertoren zo verpauperd is dat-ie niet meer te redden valt, is voor ons geen optie.

 

PRO Sliedrecht is er trots op dat dit CUP kind mooie PRO Sliedrecht ‘karaktertrekken’ vertoont. Karaktertrekken die al beschreven waren in ons verkiezingsprogramma en nu terugkomen in dit CUP. Een paar mooie geel gekleurde zaken;

  • Er is, op basis van een startnotitie, een vastgestelde senioren-beleidsnota.
  • Er is een gebied aangewezen waar "Tiny Houses" kunnen worden geplaatst.
  • 30-kilometerwegen zijn, waar mogelijk, fysiek ingericht rekening houdend met de hulpdiensten.
  • Het doel is geen enkele emissie van PFOA, GenX of andere (potentieel) zeer gevaarlijke stoffen (ZZS) vanuit de bedrijven Chemours en DuPont.

Een paar mooi geel gekleurde eigenschappen, maar het kindje CUP heeft er nog vele anderen.

Zoals al gezegd, best wel een mooi en bijzonder kind.

 


Reacties

Geen reacties

Laat een reactie achter

* Dit veld is verplicht
Baby CUP