Yulius

17-08-2020

In de afgelopen weken ontstond er een levendige discussie op de sociale media over Yulius. Ook de geschreven pers heeft aandacht besteed aan deze instelling gelegen aan De Gantel 1-6. Het betreft hier een locatie van Yulius voor volwassenenpsychiatrie.

Omdat wij niet alle feiten op een rij hadden hebben wij zogenaamde technische vragen gesteld. Deze vragen verzoeken niet om een oordeel maar verzoeken om feitelijke informatie

1. Is er voor de vestiging van deze speciale afdeling van Yulius sprake geweest

van een vergunning verlening?

Antwoord: Er is voor de interne verbouwing van deze vestiging van Yulius een

Omgevingsvergunning verleend d.d. 1 maart 2019.

 

2. Kunt u ons een overzicht geven van alle afspraken met Yulius aangaande deze

vestiging in Sliedrecht?

Antwoord: Er zijn naast de verleende vergunning geen aparte afspraken met Yulius aangaande deze vestiging.

3. Welke concrete informatie is er met belanghebbende gedeeld?

Antwoord :Door de gemeente is geen concrete informatie met belanghebbenden gedeeld. Deze verantwoordelijkheid ligt bij Yulius. Door Yulius is voor

belanghebbenden twee maal een informatiebijeenkomst georganiseerd, op 19 december 2018 en op 19 november 2019. Tijdens deze bijeenkomsten is

informatie verstrekt over de (stand van zaken van de) verbouwing en de visie achter en invulling van het nieuwe Centrum voor Spoedeisende Psychiatrie. Daarnaast was er de mogelijkheid om vragen te stellen aan medewerkers van De Gantel.

Naast deze antwoorden hebben wij ook diverse inwoners gesproken of hun verhaal via de email of sociale media ontvangen. Wat opvalt is dat de gemeente Sliedrecht, mede naar aanleiding van de overlast in Dordrecht, niet vooraf afspraken heeft gemaakt wat te doen als het in Sliedrecht ook tot overlast zou leiden.  Over de communicatie met de inwoners zijn een hoop vragen te stellen maar de gemeenteraad is bijna nog een maand met reces dus dat kan pas later. Wat volgens ons wel snel te realiseren is betreft een centraal telefoonnummer waarop onze inwoners hun vragen en opmerkingen kwijt kunnen. Dit omdat uit onze rondgang blijkt dat veel inwoners zich niet gehoord voelen.

Maandag 17 augustus worden de onderstaande vragen ingediend en ontvangen wij binnen 2 weken een reactie. Mocht u als lezer in de tussentijd u verhaal aan ons kwijt dat kan dat via yulius@prosliedrecht.nl of bellen met 06-14542533

De politieke vragen voor nu zijn:

Op 13 augustus j.l. heeft de fractie van PRO Sliedrecht een aantal technische vragen gesteld.

Vraag 1: Kunt u uitleggen waarom er, gezien de eerder ervaren overlast in Dordrecht locatie Kasperspad, geen afspraken zijn gemaakt bij de huisvesting van de overgeplaatste cliënten?

Vraag 2: Is het college bereid om gezien de huidige situatie deze afspraken alsnog te maken?

Vraag 3: Gezien de onduidelijkheid in de klachtenregistratie momenteel; is het college bereid om samen met de zorginstelling(en) te kijken naar één lokaal meldpunt waar inwoners 24/7 terecht kunnen als zij overlast ervaren?

 

Vragen gesteld door Maria Stam raadslid PRO Sliedrecht


Reacties

Geen reacties

Laat een reactie achter

* Dit veld is verplicht
Yulius