Yulius (vervolg)

07-09-2020

Een tijdje geleden stelden wij een aantal vragen aan het college naar aanleiding van de overlast die door omwonenden van zorginstelling Yulius wordt ervaren. Daar hebben we ook antwoord op gehad, maar die antwoorden wierpen bij ons nieuwe vragen op.

Deze hebben we eveneens ingestuurd en de antwoorden daarop hebben wij afgelopen week binnengekregen.

Onze fractie gaat zich nu beraden of we tevreden zijn over deze antwoorden of dat we hier nog vervolgstappen op gaan nemen.

 

1. Kunt u uitleggen waarom er, gezien de eerder ervaren overlast in Dordrecht locatie Kasperspad, geen afspraken zijn gemaakt bij de huisvesting van de overgeplaatste cliënten?
De gemeente heeft destijds diverse bestuurlijke gesprekken gevoerd. Dit heeft niet tot schriftelijke afspraken geleid, omdat wij niet in de positie zijn om hier afspraken over te maken. De uitwisseling van cliënten binnen Yulius is een verantwoordelijkheid van Yulius zelf.

2. Is het college bereid om gezien de huidige situatie deze afspraken alsnog te maken?
De ervaren overlast heeft aanleiding gegeven om met Yulius in gesprek te gaan en afspraken te maken. Daarbij beperken we ons niet tot Yulius, er wordt– naast het bestuurlijk overleg tussen Yulius en gemeente - een periodiek bestuurlijk overleg met alle zorginstellingen, politie en gemeente georganiseerd.

3. Gezien de onduidelijkheid in de klachtenregistratie momenteel; is het college bereid om samen met de zorginstelling(en) te kijken naar één lokaal meldpunt waar inwoners 24/7 terecht kunnen als zij overlast ervaren?
Er is al een lokaal meldpunt voor het melden van overlast. Het Meldpunt Zorg en Overlast is hiervoor het aangewezen punt en staat in contact met onze lokale
professionals. We hebben geconstateerd dat dit meldpunt onvoldoende gebruikt wordt omdat het onvoldoende bekend is. Wij zullen vanuit de gemeente de komende periode investeren in het (verder) bekend maken van dit meldpunt om te zorgen dat inwoners en ondernemers weten waar ze terecht kunnen om te melden. Daarnaast verwachten wij van de zorginstellingen dat zij hun verantwoording nemen in een actieve communicatie naar de inwoners van Sliedrecht.

 

 


Reacties

Geen reacties

Laat een reactie achter

* Dit veld is verplicht
Yulius (vervolg)