Subsidie voor niet-commerciële partijen (vervolg tweevlaksborden)

04-02-2019

Goed nieuws!

Vorige maand plaatsten wij op deze pagina een artikel over onze vragen aan het college betreffende de (extra) kosten van het huren van tweevlaksborden en de nadelen hiervan voor niet-commerciële partijen.
Het college antwoordde toen al, dat verenigingen en stichtingen een subsidie aan konden vragen en hier een post 'PR' in op konden nemen als tegemoetkoming in deze extra kosten.
Na verder vragen van onze kant, blijkt nu dat dit ook geldt voor niet-geregistreerde clubs. Deze informatie is alleen lang niet bij iedereen bekend, wat blijkt uit de reacties en vragen die wij kregen.

Wij vroegen aan het college:
Er zijn in Sliedrecht ‘clubs’ en initiatieven die niet onder de noemer stichting of vereniging vallen, maar die met hun activiteiten wel bepalend zijn voor de dorpscultuur. Denk hierbij bijvoorbeeld aan aan een evenement georganiseerd door een toneelgroep, school of kerk. PRO Sliedrecht is van mening dat ook de kleine sociale en culturele initiatieven niet de dupe mogen worden van de huidige regeling.
Komen deze ‘clubs’, die niet onder de categorie stichting of vereniging vallen, ook in aanmerking voor een subsidie? (Met andere woorden: mogen ook natuurlijke personen een subsidie aanvragen voor een initiatief dat het algemene belang dient?)

Het college antwoordde daarop:
In artikel 2 van de algemene Subsidieverordening (ASS, te vinden op de website van de gemeente) staat het volgende opgenomen: Een natuurlijke persoon of rechtspersoon kan subsidie aanvragen, met dien verstande dat subsidies vanaf € 5.000,-- slechts door een rechtspersoon kunnen worden aangevraagd. Burgemeester en wethouders kunnen bij subsidieregeling hiervan afwijken. Ook scholen, kerken en andere niet-commerciële partijen kunnen dus een subsidie aanvragen.

In onze ogen is dit geweldig nieuws, al zijn wij wel van mening dat dit duidelijker gecommuniceerd mag worden aan de inwoners. Het college heeft ook beloofd dat zij dit duidelijker op de website gaan vermelden.

Op deze manier worden mooie initiatieven niet de kop in gedrukt maar juist gestimuleerd en daar is PRO Sliedrecht groot voorstander van!


Reacties

Geen reacties

Laat een reactie achter

* Dit veld is verplicht
Subsidie voor niet-commerciële partijen (vervolg tweevlaksborden)