HET BOOTJESHELLING DRAMA

17-11-2018

PRO SLIEDRECHT EN HET BOOTJESHELLING DRAMA

Oerdom.

Dat het college ruim € 70.000 zonder toestemming van de raad heeft uitgegeven aan de bootjeshelling vinden we oerdom. De raad gaat over het geld en dus had er een ordentelijk besluit genomen moeten worden. Nog vervelender wordt dat als blijkt dat het helemaal niet gaat lukken de bootjeshelling te plaatsen. De plek die er voor gedacht was in de Sliedrechtse haven roept weerstand op bij een aantal bedrijven aan de haven, de watersportvereniging en de beroepsvereniging voor de binnenvaart. Zoveel weerstand, dat het niet lukt om tot een gezamenlijke overeenstemming over een beste plek.
PRO Sliedrecht vindt dat bijzonder jammer. Al sinds 2003 hebben we geprobeerd om samen met vaarliefhebbers en mensen met een waterbouwkundige achtergrond een plek ergens langs de Sliedrechtse dijk te vinden. Na een gedegen speurtocht kwamen we uit bij een plek ter hoogte van de Tolsteeg en juist toen we daar het plan voor uitwerkten, bleek die plek toegewezen aan de bewoners van Dijkvak 14. Zij verloren door de dijkversterking de ligplekjes achter hun huizen en kregen die terug in de vorm van aanmeersteigers bij de Tolsteeg.
Het college van toen (SGP/CU, CDA, PvdA en VVD) deed de toezegging het idee van een bootjeshelling “mee te zullen nemen” in de uitwerking van de plannen voor het Plaatje (het haventerrein tegenover de oprit van de Deltalaan naar de dijk).
Van dat “meenemen” is nooit meer iets vernomen. Sterker nog tien jaar later (2013) was er alleen nog maar terug te vinden dat er begin van de 21ste eeuw wel eens over gesproken was. En niet meer dan dat. Na 2013 zijn de onderzoeken allemaal nog eens (misschien zelfs meer dan eens) overgedaan en opnieuw was de conclusie dat er nergens een geschikte plek te vinden is. De haven restte als enige mogelijkheid.

En nu?

We hebben een bootjeshelling, maar die kunnen we niet gebruiken. Het college stelt de raad voor om de helling terug te verkopen aan de leverancier. Onderdelen kunnen misschien worden hergebruikt of verkocht. PRO Sliedrecht is daar geen voorstander van. We verwachten dat de gemeenteraad nog dit jaar gaat praten over de Woonvisie. In de notitie van onze werkgroep Woonvisie staat (o.a.) dat nieuwe woningbouwlocaties te vinden kunnen zijn door de “ombouw” van het bedrijventerrein Kerkerak en diverse bedrijventerreinen langs de gehele dijk. Als de raad deze gedachte volgt dan is het niet ondenkbaar dat (op termijn ) er zich toch ergens anders dan in de haven een mogelijkheid voordoet. Om de kosten van opslag (want waar de helling nu ligt betalen we ruim € 2000 per jaar) zou de helling dan op de gemeentewerf moeten worden opgeslagen.We hebben daarbij wel de suggestie gedaan om er in dat geval Post-it geeltje op te plakken; we hebben namelijk ooit een kunstwerk op de gemeentewerf laten opslaan (dat aanvankelijk op het Winklerplein stond) en dat – waarschijnlijk als oud ijzer – in het niets is opgelost.

 

 

 


Reacties

Geen reacties

Laat een reactie achter

* Dit veld is verplicht
HET BOOTJESHELLING DRAMA