Een veilige fietsroute langs de Craijensteijn

11-07-2019

Afgelopen dinsdag sprak de gemeenteraad onder andere over de Craijensteijn. In het college uitvoeringsprogramma hebben we afgesproken dat er een veiligere fietsroute komt langs deze weg, met een vrijliggend fietspad.

Het college vroeg de raad hiervoor om een voorbereidingskrediet van € 357.500,-. Dit bedrag is volgens het raadsvoorstel nodig voor 'de voorbereidingskosten voor de totstandkoming van het voorlopig ontwerp, definitief ontwerp, benodigde vooronderzoeken en overige engineering'.

 

PRO Sliedrecht is al eerder ‘bezig geweest’ met de Craijensteijn. In 2015 bezochten we de wijk en gingen we in gesprek met bewoners over verkeerslawaai, fijnstof en de verkeersveiligheid. Het doet ons goed om te zien dat er bij het maken van de profielschets voor de ‘verbeterde Craijensteijn’, goed naar is gekeken.

Toch had onze fractie nog een paar puntjes, die raadslid Maria Stam in haar woordvoering nog eens aanhaalde: “Het valt ons op dat er veel ruimte ligt tussen de oversteekplaatsen in de bijgevoegde profielschets. Het lijkt PRO Sliedrecht logisch om bij het aanleggen van de vernieuwde oversteekplaatsen rekening te houden met de nieuwe toegangswegen van ASVZ. De zebrapaden verhoogd aanleggen vermindert daarnaast de snelheid die wordt verhoogd door het vloeiender maken van de bochten en verbetert tegelijkertijd de zichtbaarheid. En over zichtbaarheid gesproken hierbij nogmaals een oproep om ervoor te zorgen dat iedereen hier veilig over kan steken, dus ook onze blinde en slechtziende inwoners.”

 

Daarnaast was onze fractie het met de SGP/ChristenUnie eens, dat het beter zou zijn om het college eerst alleen het krediet te geven voor de benodigde vooronderzoeken en daarna pas, als duidelijk is wat er wel en niet mogelijk is, als alles met de betrokkenen rond is en als we weten hoeveel het hele project precies gaat kosten, het bedrag wat nodig is voor de engineering en de verdere uitvoering. Zo voorkomen we dat het college tussendoor misschien nog eens extra geld moet vragen aan de raad, omdat het project uiteindelijk toch meer gaat kosten dan eerst gedacht. Wij hebben dus ingestemd met dit amendement, dat uiteindelijk bijna unaniem werd aangenomen.

 

Uiteindelijk heeft PRO Sliedrecht er alle vertrouwen in dat er in goed overleg met de klankbordgroep een mooie, veilige weg komt, waar iedereen veilig gebruik van kan maken.


Reacties

Geen reacties

Laat een reactie achter

* Dit veld is verplicht
Een veilige fietsroute langs de Craijensteijn