Wonen in Baanhoek West

22-09-2022

Update 30 september

De antwoorden kregen wij vandaag u lees ze hier.

Persbericht  30 september – “Omgevingsvergunning Het Buurtschap roep nog meer vragen op ”   

Op 12  september 2022 zijn wij bijgepraat over alle zaken die spelen rondom Dupont / Chemours.

Na alles te hebben gelezen bleven er vragen komen bij de laatst te  bouwen huizen Baanhoek West. Het betreft de wijk Het Buurtschap.

Op de informatieavond  waren er twee meningen. Een deskundige die er niet zou gaan wonen en een overheid die zegt zolang je maar niet uit eigen tuin eet kan je er gewoon wonen.

Ook hier ging het om geld want de grond afgraven kost geld.  de gemeente kon niet anders dan de vergunning afgeven ?. Deze vragen moeten ons verder op weg helpen

Onze vragen zijn 22 september gesteld en 30 september beantwoord.

Vast staat nu dat, zoals al besproken bij de beeldvormende vergadering dat de omgevingsvergunning niet verleend mocht worden op basis van de normen die gelden ten tijden van de bouw.

 

De data op een rij

Onderzoek Bodem                          juni 2020

Aanvraag vergunning                     18 december 2021

Verlening                                         datum stempel 25 maart 2022

 

Globaal een week of 6 voor de nieuwe norm dus werd de vergunning afgegeven.

Vraag is nu of je als bevoegd gezag ook mogelijkheden hebt op de nieuwe norm te handhaven of dat je gedwongen wordt te moeten instemmen ook al weet je dat het over, zeg globaal 7 weken later, hem op basis  van de nieuwe norm kan of moet weigeren.

Het zal ongetwijfeld passen in de regel van de wet maar of het in de zogenaamde geest van de wet past weet ik niet. Om een vergunning te verlenen voor de bouw van een woonwijk waarvan je mogelijk al weet dat hij op het moment van bouwen eigenlijk niet gebouwd zou mogen worden

Wij gaan dit weekend de vervolg vragen opstellen en versturen.

Wat vooraf ging

Nu alle informatie van de bijenkomst pver gevolgen en toekomst Dupont / Chemouws 12 september tot ons is gekomen bleven wij steken op de laatste nieuw te bouw em huizen Baahnhoek West. Het befreft de wijk Buurtschap. Lees hier de verleende vergunning. Uitkomst informatieavond was een deskundige die er niet zou gaan wonen en een overheid die zegt zolang je maar niet uit eigen tuin eet kan je er gewoon wonen. Ook hier ging het om geld want de grond afgraven kost geld.  de gemeeente kon niet anders dan de vergunning afgeven ?. Deze vragen moeten ons verder op weg helpen

Gezien het feit dat er binnen de wijk sprake is van wateroverlast de vraag toegevoegd hoe hier mee omgegaan wordt in dit nieuwe gedeelte

Onze vragen zijn 22 september gesteld: 

Geacht college

Op 25 maart heeft u per brief kenbaar gemaakt een omgevingsvergunning te verlenen voor het oprichten van 62 woningen in Het Buurtschap in Baanhoek West. mede gezien de aankomende vergadering over Dupont / Chemours hebben wij de volgende vragen.

  1. U geeft aan dat dat de gemeenteraad, op 8 november 2010,  conform artikel 6.5 van de BOR gevallen heeft aangewezen waarop "geen verklaring van bedenkingen is vereist". Omdat onze digitale archieven niet zover reiken ontvangen wij graag zowel het genomen besluit als het raadsvoorstel.
  2. Op pagina 2 wordt gesteld dat de aangetroffen 70 microgram / kg PFOA  hoger is dan het achtergrond landelijk achtergrondniveau maar lager is dan de landelijke INEV uit 2020. Graag vernemen wij of er na deze indicatie andere normeringen worden gehanteerd door het RIVM aangaande dit soort projecten.

Aangaande de locatie hanteert u de term Wonen met Tuin zonder grote moestuin.

        3. Graag ontvangen wij uw definitie van een grote moestuin?

        4. Op welke wijze worden toekomstige bewoners  op de hoogte gesteld van het risico dat eten uit eigen tuin kan opleveren? 

Grond

       5. Mag de grond uit deze locatie nu wel of niet worden afgevoerd buiten de locatie ?

Parkeren

U stelt dat bestemmingsplan Parapluherziening ( okt 2017) wordt losgelaten en de gevolgen worden opgelost in het projectgebied

     

        6. Welk projectgebied wordt hier bedoeld ?

        7. Welke normen betreft het hier..

Wateroverlast

In de andere delen van de wijk is bij grote hoeveelheden neerslag sprake van wateroverlast. Is er in het vergunningstraject besproken of en zo ja hoe dit beperkt kan worden in dit plangebied ?

In afwachting van uw reactie binnen 4 dagen.

Timo Pauw

Raadslid 

PRO Sliedrecht

 


Reacties

Geen reacties

Laat een reactie achter

* Dit veld is verplicht
Wonen in Baanhoek West