Vragen over Sliedrechtse gedupeerden toeslagenaffaire

06-01-2021

2020 gaat niet alleen de boeken in als ‘Het jaar van Corona’, maar ook als het jaar waarin de Belastingdienst de plank totaal mis sloeg met wat overal ‘De Toeslagenaffaire’ wordt genoemd. Om er achter te komen of in ons dorp ook mensen zijn getroffen door dit schandalige optreden van de Belastingdienst, heeft PRO Sliedrecht eind 2020 een aantal vragen gesteld aan het college. Na de beantwoording op 22 december, hebben wij vandaag vervolgvragen ingediend waarin we verder op deze kwestie ingaan. Hieronder leest u onze vragen en uiteraard houden we u op de hoogte van het verloop. Mocht u iemand kennen die slachtoffer is geworden van de toeslagenaffaire, wijs hen dan aub op dit bericht. Bent u zelf slachtoffer, neem dan vooral contact met ons op via secretariaat@prosliedrecht.nl als u vragen heeft of ergens tegenaan loopt bij de gemeente, dan kunnen wij met u meekijken.

Onze (technische) vragen van 21 december 2020 en de antwoorden daarop:

Vraag 1: Bent u ervan op de hoogte dat gemeenten sinds kort hulp kunnen bieden aan gedupeerden van de toeslagenaffaire?
Antwoord: Ja.

Vraag 2: Is er een poging gedaan om in contact te komen met Sliedrechtse gedupeerden?
Antwoord: Helaas beschikken wij vanwege AVG technische redenen niet over de persoonsgegevens van de getroffen gezinnen. Via de belastingdienst hebben we vernomen dat het in Sliedrecht om drie gezinnen gaat. Zij hebben contact opgenomen met de gedupeerden, waarbij de mogelijkheden van ondersteuning zijn aangegeven binnen de gemeente Sliedrecht.

Vraag 3: Welke vormen van hulp worden er in Sliedrecht geboden aan de gedupeerden?
Antwoord: Gedupeerden kunnen terecht bij het Bonkelaarhuis en de Sociale Dienst. De vormen van hulp en ondersteuning variëren van financiële tot aan psychische ondersteuning.


Onze (schriftelijke) vervolgvragen van 6 januari 2021 zijn op 20 januari beantwoord:

Vraag 1: Is het college van mening dat zij met deze houding het maximale heeft gedaan voor de drie getroffen gezinnen?
Binnen de beperkte mogelijkheden hebben wij ons uiterste best gedaan, waarbij gezegd moet worden dat elke inzet afgezet tegenover de problematiek onvoldoende is. Helaas is het zo dat wij vanuit onze rol beperkt zijn in de mogelijkheden tot het bieden van oplossingen voor problemen ontstaan vanuit handelen van de Rijksoverheid.

Vraag 2: Is het college bereid om net als het college van de gemeente Dordrecht de confrontatie aan te gaan met de belastingdienst met als doel het in beeld krijgen en ondersteunen van deze getroffen gezinnen?
Ja, wij zien dit als een gemeenschappelijke Drechtstedelijke opgave.

Vraag 3: In de beantwoording op de vragen over de GR Sociaal schrijft u “Het uitgangspunt van de zeven colleges is dat zij het sociaal domein gezamenlijk vorm willen geven via een zogenaamde 'klassieke GR'.” Kunt u aangeven waarom die samenwerking in dit dossier ontbreekt?
De samenwerking ontbreekt in dit dossier niet. De SDD heeft hierin een voortrekkersrol, dit komt mede tot uiting in het geopende loket voor gedupeerden. Op 20 januari wordt er door de Belastingdienst een regionale webinar georganiseerd voor gedupeerden. Tijdens deze avond worden de betrokkenen bijgepraat over de laatste ontwikkelingen, en krijgen zij de gelegenheid tot het stellen van vragen.


UPDATE: Na onze oproep hebben zich twee gedupeerde gezinnen bij ons gemeld. Wij hebben hen doorverwezen naar het Bonkelaarhuis en blijven met hen in contact om te monitoren of het hulpaanbod voldoet aan de verwachtingen. De wethouder financiën heeft tijdens de raadvergadering van dinsdag 13 januari toegezegd dat er bij het Bonkelaarhuis wordt gekeken of eventuele schulden bij de gemeente, die deze mensen wellicht hebben opgebouwd als gevolg van de toeslagenaffaire, kwijtgescholden kunnen worden.


Reacties

Geen reacties

Laat een reactie achter

* Dit veld is verplicht
Vragen over Sliedrechtse gedupeerden toeslagenaffaire