Statement: Sliedrecht raakt buitenbad kwijt

24-04-2024

Statement: Sliedrecht raakt buitenbad kwijt

Beste Inwoners van Sliedrecht,

Ondanks onze inzet en het onderhandelen verliest de gemeente Sliedrecht toch haar buitenzwembad in de toekomst. Dit komt omdat een merendeel van de raad daarmee heeft ingestemd. Het debat was pittig en scherp, maar wel op inhoud en niet op personen gericht. Wij begrijpen goed dat het nieuws over het verlies van het buitenbad een hoop emoties naar boven brengt, want de emoties zitten ook hoog binnen onze fractie. Ik hoop namens de hele fractie dat u net als wij kritiek leveren op inhoud en niet op individuele personen. Wethouders voeren uit wat de raad besluit. Mopper dus niet op de wethouder, maar spreek de partijen aan die ingestemd hebben met het besluit en vraag naar hun overwegingen.

In de loop van de dag (woensdag 24 april 2024 ) zal er een langere verklaring te vinden zijn op de website van onze partij (www.prosliedrecht.nl)

Namens de fractie van PRO Sliedrecht

Mark Verheul

FractievoorzitterUpdate woensdag 24 april: 

Beste mede inwoners,

Woensdag 24 april gaat de boeken in als een historische dag. Niet vanwege een positieve gebeurtenis, maar vanwege het treurige feit dat een krappe meerderheid van de gemeenteraad het besluit heeft genomen om in het nieuw te bouwen zwembad geen buitenbad terug te laten keren. Dit is wat PRO Sliedrecht betreft eeuwig zonde en doet ook geen recht aan wat de Sliedrechters verdienen. We zouden immers woningen gaan bouwen om onder andere de voorzieningen in stand te kunnen houden. Helaas lijken de coalitiepartijen (SGP-CU, VVD & CDA) dat te zijn vergeten en kiezen zij juist voor het vermageren van onze voorzieningen met als gevolg dat Sliedrecht na 2028 geen buitenbad meer heeft om in te kunnen zwemmen.

Onze fractie is vanaf het begin duidelijk geweest: PRO Sliedrecht gaat niet akkoord met een nieuw zwembad dat minder voorzieningen heeft dan ons huidige zwembad. Dat wij bij ons standpunt zijn gebleven, werd niet gewaardeerd door enkele politieke partijen en zorgde voor wat frustratie, irritatie en enkele vervelende opmerkingen tijdens en na de vergadering. Wij zijn echter van mening dat als je ergens voor staat, je daar ook voor moet vechten. Dat hebben wij tot het uiterste gedaan. Dit verwachten immers ook de mensen die op ons gestemd hebben.

Wie nog meer duidelijkheid had, was het bestuur van de zwemvereniging. Wij hebben hen vooraf aan de vergadering al laten weten, dat als het politiek spel zo scherp gespeeld zou worden dat zij mogelijk niet de benodigde faciliteiten zoals een 6e zwembaan zouden krijgen, onze fractie een wijziging aan het raadsbesluit (een amendement) zou steunen om hun toekomst in Sliedrecht veilig te stellen. Vanwege onze onderhandelingspositie hebben we deze kaart vanzelfsprekend tegen de borst gehouden. De toekomst van DWF is daardoor gelukkig nooit in gevaar geweest, want in tegendeel tot het college dat DWF een mooie toekomst in Sliedrecht wilde ontnemen, komen wij wel op voor onze Sliedrechts sportverenigingen. 

Helaas is gisteren opnieuw duidelijk geworden dat het college, evenals de coalitiepartijen, liever geld investeren in een betonnen bak (Lees: Noord-Zuidverbinding) dan in sociale voorzieningen voor onze inwoners. Ondanks het stevige debat, de emoties en de scherpe opmerkingen is het altijd om de inhoud gegaan en niet op individuele personen. Onze oproep is om hetzelfde te doen. Kritiek uiten is goed, maar houd het alstublieft wel op de inhoud en val geen individuele personen aan, zoals bijvoorbeeld wethouders. Een wethouder voert uit wat de gemeenteraad heeft besloten. Spreek dus de politieke partijen die voor deze variant van het zwembad gestemd hebben aan en geef ze de mogelijkheid om uit te leggen waarom ze ervoor gekozen hebben om Sliedrecht het buitenbad te ontnemen.

Namens de fractie PRO Sliedrecht
Mark Verheul
Fractievoorzitter. 

 


Reacties

Geen reacties

Laat een reactie achter

* Dit veld is verplicht
Statement: Sliedrecht raakt buitenbad kwijt