PRO Sliedrecht stelt vragen na bericht van de Minister.

03-05-2019

Illegale uitstoot van GenX op de rivier legaliseren door vergunning te verstrekken?

Helaas is dat precies wat minister van Nieuwenhuizen van plan is. Zij stuurde deze week een brief naar de Tweede Kamer hierover. Wij kunnen haar als lokale partij niet tegenhouden met dit domme plan, maar we kunnen wel alles proberen om dat te doen. Via onze contacten zal er op 16 mei in de Tweede Kamer bij een debat over giflozingen door Chemours de minister hier ook aan de tand gevoeld worden door Kamerleden.

Wij stellen het Sliedrechts college ook vragen hierover en roepen op om alles in het werk te stellen druk op te voeren om dit onbegrijpelijke besluit tegen te houden.

Vraag 1: 
Is het college van Sliedrecht voor de publicatie in o.a. de media van het voornemen tot vergunningverlening directe lozing GenX op de rivier de Nieuwe Merwede geïnformeerd door de minister van Nieuwenhuizen?

Indien nee, wat is uw mening over deze ‘overvaltactiek’?


Vraag 2:
Bent u het met ons eens dat het totaal niet vertrouwenwekkend is dat men op het niveau van het ministerie blijkbaar geen verschil weet tussen de Nieuwe Merwede en de Beneden Merwede?

Zo ja, gaat u dit ook terugkoppelen aan de minister en op welke wijze?

Vraag 3:
Hoe heeft u gereageerd op de brief van de minister, al dan niet in gezamenlijkheid met de gemeente Dordrecht en Papendrecht?

Vraag 4:
Gaat u een zienswijze indienen namens de gemeente Sliedrecht, al dan niet in gezamenlijkheid met de gemeenten Dordrecht en Papendrecht?

Zo ja, wat wordt daar de strekking van?

Zo nee, waarom niet?

Vraag 5:
Gaat u gebruik maken van bezwaar en beroep na opstelling van de definitieve vergunning?

Zo nee, waarom niet en hoe gaat u dat uitleggen aan onze Sliedrechtse inwoners?

Vraag 6:
Klopt het dat er nog nooit een bloedonderzoek gedaan is naar de bloedwaarden mbt GenX in het menselijk lichaam?

Bent u het met ons eens dat er ook aangedrongen moet worden op bloedonderzoek bij omwonenden mbt GenX?

Zo ja, bent u van plan om dit ook te bepleiten bij de minister?

Zo nee, waarom niet?

Vraag 7:
Klopt het dat er nog nooit onderzoek is gedaan naar GenX en de interactie met of stapeling met andere chemische stoffen die uitgestoten worden?

Bent u het met ons eens dat er ook aangedrongen moet worden op een dergelijk onderzoek?

Zo ja, bent u van plan om dit ook te bepleiten bij de minister?

Zo nee, waarom niet?

Vraag 8:
Op 16 mei staat er een wederom een Tweede Kamer debat op de agenda over lozen van gif door Chemours. Is daar een vertegenwoordiging van het Sliedrechtse college bij aanwezig?

Zo nee, waarom niet?


Klik hier om de brief van de minister te lezen


Reacties

Geen reacties

Laat een reactie achter

* Dit veld is verplicht
PRO Sliedrecht stelt vragen na bericht van de Minister.