Energielasten

13-12-2022

Update: Deze opdracht aan het college is met 12 - 9 stemmen aangenomen.

Deze opdracht aan het college is met 12 - 9 stemmen aangenomen.Er zijn in Sliedrecht een aantal verenigingen en organisaties met een eigen accommodatie. Deze worden ook getroffen door de stijgende energie rekening. Vorige maand vroegen wij al eerder aandacht voor dit probleem.

Het college is niet bereid om iets te doen en valt terug op de regelingen vanuit de rijksoverheid. Wij snappen dat er keuzes gemaakt moeten worden maar dan wel op basis van de actuele gegevens. Via deze motie vragen we het college deze gegevens binnen 6 weken verzamelen en tesamen met een aantal opties als gemeente (tijdelijk) te kunnen bijspringen indien noodzakelijk.

Gezien het belang van deze verenigingen en organisaties willen wij indien nodig in februari 2023 concrete stappen zetten. 

De tekst is als volgt:

"De gemeenteraad van Sliedrecht in vergadering bijeen op dinsdag 13 december 2022,

Overwegende dat:

  • Sport en bewegen één van de pijlers van de coalitie is voor 2022 – 2026
  • Er in 2020 een Lokaal Sportakkoord is gesloten
  • Er in Sliedrecht een aantal verenigingen en organisaties is met een eigen accommodatie
  • Het college op dit moment geen zicht heeft in de energiecontracten van deze verenigingen en organisaties.
  • Een contributieverhoging ten gevolgen van de extreme energielasten ongewenst is.
  • Sommige van deze verenigingen en organisaties minder verbruiken dan volgens de voorwaarden van de TEK is vereist en meer dan vastgesteld bij het prijsplafond voor kleinverbruikers.
  • Een eventuele uitbetaling die wel binnen de regelingen valt niet eerder zal zijn dan kwartaal 2 2023
  • Per 1-1-2023 de btw op energie weer omhoog gaat van 9% naar 21%

Verzoekt het college om vóór 1 februari 2023:

Een volledige inventarisatie te doen van de energiecontracten van deze verenigingen en organisaties en daarbij een uitwerking te geven wat de huidige rijksregelingen voor deze verenigingen en organisaties betekent.

Daarnaast graag overzicht van de maatregelen die de gemeente Sliedrecht aanvullend

(tijdelijk) kan nemen.

En gaat over tot de orde van de dag,

Raadslid Hanny Visser"

Vanavond of als de agenda niet afgerond vanavond 20 december, wordt er gestemd over deze motie.

 

 


Reacties

Geen reacties

Laat een reactie achter

* Dit veld is verplicht
Energielasten