Dreespark

17-08-2023

In een publicatie op Sliedrecht24.nl en in AD Dordtenaar hebben wij gelezen over de kennelijke gevolgen van de Stedenbouwkundige Visie Binnenstedelijke Vernieuwing Sliedrecht-Oost en de Bouwplannen aan de Maaslaan.

De gemeenteraad van Sliedrecht isop 26 juni 2023beeldvormend bijgepraat over de deze plannen waarbij bij ook over de locatie Maaslaan verteld werd dat:

 • Deze visie doet alleen op hoofdlijnen uitspraken over de ruimtelijke en stedenbouwkundige ambities voor de locaties.
 • Het schetst hoe woningbouw op de verschillende locaties zou kunnen bijdragen aan een aangenaam Sliedrecht.
 • Het zijn nadrukkelijk nog geen plannen.
 • In vervolgstappen zullen de locaties worden verkend en uitgewerkt in een participatief traject. Hoogtes, massa, architectuur, exacte aantallen, verdeling huur/ koop en sociaal/ markt worden dan per locatie verder uitgewerkt.
 • Versterken en beter toegankelijk maken van het park
 • Een nieuwe watergang verbetert waterhuishouding
 • Nieuwe publieke wandelroutes tussen de Maaslaan en het park maken park beter toegankelijk
 • Nieuwe woningen geven ‘ogen’ op het park, verhoogt sociale veiligheid
 • Aansluiting op de bestaande woningen aan de Maaslaan met passende hoogte
 • Een accent kan aan de parkzijde worden voorzien
 • Parkeren grotendeels in het binnenterrein plaatsen

Een selectie uit beide publicaties wordt namens u o.a. gesproken over:

 • Er is een bouwplan
 • En deze valt binnen de huidige bebouwing aan de Maaslaan 4-6
 • Het verdwijnen van de hondenuitrenplaats in het Willem Dreespark
 • Een te nemen raadsbesluit.
 • “Het ging de hele avond over een visie voor de hele gemeente, maar op het eind kwam eruit dat er 120 woningen moesten komen, met laagbouw in het midden en twee appartementencomplexen aan weerszijden.’’

Dit roept bij ons de vollgende vragen op, deze zijn inmiddels gesteld aan het college.

 1. Wat is er veranderd tussen 26 juni (presentatie gemeenteraad / Kop: Voorbeeld Maaslaan) met bovengenoemde naar “een bouwplan met 120 appartementen” op 3 juli bij de bewoners?.
 2. Waarom is dit aantal niet genoemd bij de gemeenteraad?
 3. Op basis waarvan stelt het college dat e.a. past binnen positie van de huidige bebouwing/ Dit terwijl de tekening duidelijk iets anders laat zien.
 4. Wanneer wordt de gemeenteraad geacht hierover een besluit te nemen?
 1. In het Programma Ruimtelijke Vernieuwing heeft een raadsmeerderheid besloten onder punt 6 (In de verdere uitwerking van het Programma ruimtelijke vernieuwing, wordt over een periode van vijftien jaar voorzien. ) dat “……….Dit wordt gedaan in een integrale, maar gefaseerde ontwikkeling en herontwikkeling van het schoolterrein aan de Maaslaan, de brandweerkazerne aan de Middeldiepstraat, de Sporthal aan de Valkweg, het sportpark, de randen van de Vogelbuurt, professorenbuurt, de Krommestoep en de Dr. Schaepmanstraat”  Kunt u uitleggen hoe een bewonersavond alhier binnen het raadsbesluit past waar gevraagd wordt naar een integrale afweging

 

De link naar presentatie van 26 juni staat hier:

https://raad.sliedrecht.nl/Vergaderingen/Beeldvormend-Gemeenteraad-Sliedrecht/2023/26-juni/19:30/Stedenbouwkundige-Visie-Binnenstedelijke-Vernieuwing-Sliedrecht-Oost/Presentatie-gemeenteraad-stedenbouwkundige-visie-26-juni.pdf

 

foto: Historische Vereniging Sliedrecht / https://www.historie-sliedrecht.nl/pwg/index.php?/tags/87-dr_willem_dreespark

 


Reacties

Geen reacties

Laat een reactie achter

* Dit veld is verplicht
Dreespark