Cultuurnotitie: waarom deze van de agenda is gehaald

10-10-2019

Jaarlijks keert de gemeente Sliedrecht veel subsidies uit aan sportclubs, musea, muziekverenigingen en andere organisaties die een maatschappelijk doel hebben. Op dinsdag 24 september besprak de Sliedrechtse gemeenteraad de Cultuurnotitie 2019-2022. Hierin wordt het nieuwe beleid voorgesteld. Helaas betekent dit, uitgaande van dit stuk, voor een aantal organisaties ook een negatieve uitkomst.

 

Gisteravond, 8 oktober, zou de raad hier een besluit over gaan nemen. Maar in de afgelopen weken werd duidelijk dat er nog veel openstaande vragen zijn over dit onderwerp en dat betrokken organisaties onvoldoende (of helemaal niet) waren geïnformeerd.

Daarom is gisteren (op voorstel van de SGP/Christenunie en PRO Sliedrecht) unaniem besloten om het onderwerp van de agenda te halen. Op deze manier krijgt iedereen, zowel raadsleden als organisaties, meer tijd om zich te verdiepen in de veranderingen die vanuit de nieuwe subsidieregels gaan gelden en de effecten hiervan.

Dit nieuwe beleid vraagt een frisse blik op alle subsidieaanvragen. Organisaties krijgen niet langer automatisch een bepaald subsidiebedrag alleen maar omdat dit altijd zo is geweest, maar moeten nu actief in hun jaarprogramma uitleggen welke maatschappelijke acties zij ondernemen. Dit vraagt aanpassingsvermogen van alle partijen, vandaar het uitstel van dit onderwerp.


Reacties

Geen reacties

Laat een reactie achter

* Dit veld is verplicht
Cultuurnotitie: waarom deze van de agenda is gehaald