Oproep over melden (verkeers)overtredingen

07-10-2018

OPROEP AAN ONZE VOLGERS

Via social media, privĂ©-berichten, en ook persoonlijke gesprekken, horen wij regelmatig klachten  over snelheidsovertredingen binnen onze gemeente.
Hierover zijn onlangs vragen aan het college gesteld door ons raadslid Hetty Advokaat. Uit de beantwoording blijkt, dat er nauwelijks telefonische of schriftelijke meldingen worden gedaan bij de gemeente zelf, waardoor wij hier als gemeenteraadsleden niet mee verder kunnen omdat wij nergens aan kunnen refereren.

Om te kunnen handhaven, is het belangrijk dat klachten worden gemeld bij de gemeente.
Wij roepen u daarom op om eventuele klachten en verkeersovertredingen eerst te melden via de volgende kanalen:
Tel. 0900-8844 (politie);
Tel. 14 0184 (gemeente: openbare orde en veiligheid);
of een wijklijnmelding via de gemeentepagina: www.sliedrecht.nl/servicelijn.

Alleen op deze manier kan aangestuurd worden op meer handhaving.
Blijft u na de melding tegen dezelfde problemen aanlopen, dan kunt u ons natuurlijk altijd informeren door een mail te sturen naar secretariaat@prosliedrecht.nl, zodat wij kunnen kijken hoe we dit verder op kunnen pakken.

Hartelijk dank voor uw medewerking,
De fractie van PRO Sliedrecht


Reacties

Geen reacties

Laat een reactie achter

* Dit veld is verplicht
Oproep over melden (verkeers)overtredingen