Word ook lid van PRO Sliedrecht!

De contributie bedraagt € 12,00 per kalenderjaar.

AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP

Naam*

Adres*

Postcode, woonplaats*

Geboortedatum*

Telefoon*

E-mailadres*

Opmerkingen

Door het invullen van bovenstaand formulier meldt u zich aan als lid van de vereniging PRO Sliedrecht. Maakt u a.u.b. € 12,00 over op Rabobank rekeningnummer nl09rabo0399363637 t.n.v. PRO Sliedrecht (vermeld daarbij uw naam en lidmaatschap PRO Sliedrecht).

Uw gegevens worden bewaard voor de uitvoering van onze ledenadministratie.