PRO Sliedrecht fractie “on tour”

Ter voorbereiding van de Informatieve bijeenkomst over de stand van zaken van het project Burgemeester Winklerplein op maandag 16 april, heeft de fractie van PRO Sliedrecht zich laten bijpraten door ondernemers van het plein.

Donderdag (13.4) was er een gesprek met een delegatie van de Ondernemersvereniging Winklerplein.

Zaterdag (14.4) werd het plein zelf bezocht en is de fractie geïnformeerd en rondgeleid door de heer Piet Boogaard, bestuurslid van de Ondernemersvereniging.

Daarna vonden nog gesprekken plaats met eigenaars van panden op en rond het plein. Ook werd gesproken met mevrouw Daisy Fan, de uitbater van Chinees Restaurant Golden City. Zij vertelde o.a. dat ze al een tijdje plannen heeft in het restaurant te investeren (zoals bijvoorbeeld het vernieuwen van de keuken).  Maar hoe zinvol is zo’n investering als volgens de planning van mei 2017 het pand waar ze haar bedrijf heeft in november van dit jaar zal worden gesloopt? Ook was haar vraag (en van de andere mensen die we spraken): hoe serieus is die planning nog? Want volgens het verhaal van destijds, zou in november vorig jaar al begonnen zijn met de bouw op de locaties “Van Dijk” en “Apotheek Hoogland”.

PRO Sliedrecht is met de ondernemers reuze benieuwd naar hoe de planning er nu weer uit zal zien.
We zullen aandringen op een snelle realisatie van de plannen en stellen ons daarbij ook hardop de vraag of – nu na 12 jaar nog maar één onderdeel van het Windroosproject is gerealiseerd – deze combinatie van Sliedrechtse bedrijven wel in staat is de plannen uit te voeren. Dat daarbij de medewerking van de ondernemers, zowel de eigenaars van de panden als van de winkeliers, bitter hard nodig is, mag duidelijk zijn.

We proefden die bereidheid aan alle kanten, want niemand is gebaat bij een verdere aftakeling van wat eens het “Winkelhart van de Alblasserwaard” heette.

Een reactie tot nu toe.

  1. Matthieu says:

    Vorige raadsperiode was ik nieuw, het jongste raadslid én vrouw. Ik ben het met de columnist eens. Begeleiding binnen je fractie is in het begin heel belangrijk. Na een maand stelde ik mijn eerste schriftelijke vragen en 10 maanden later hield ik m’n maidenspeech. Je moet vervolgens binnen je fractie wel serieus genomen worden en je moet de kansen krijgen om je verder te ontwikkelen. Ik ben dankbaar dat ik binnen mijn GBW kansen kreeg om me te ontwikkelen, uiteindelijk tot vice-fractievoorzitter en commissievoorzitter Bestuur. Aan alle nieuwelingen, luister in het begin goed naar je leermeesters, maar grijp ook de kansen om actief deel te nemen. Blijf niet aan de zijlaan staan.