Dupont Chemours

Toen PRO Sliedrecht in 2014, de coalitiebesprekingen begon, waren we er van overtuigd, dat we samen met onze partners het beste gingen doen voor alle Sliedrechters.

Als wethouder namens PRO Sliedrecht, werk ik er iedere dag aan om het beste te doen. Toch kom je dan op een punt dat je op een maandagavond in de Lockhorst een groep mensen toespreekt over de ellende van “de overkant”.

Na het vertrek van Theo den Braanker heb ik de portefeuille Dupont/Chemours overgenomen. En vanaf dag 1 heb ik gezegd, dat dit dossier, een verhaal moet zijn van “eens en nooit meer” Nu is natuurlijk nooit een groot woord, maar toch….

Iedereen moet ervan doordrongen zijn, dat de financiële winst van de één niet mag leiden tot gezondheidsschade van de ander, en we met elkaar, dus omgevingsdienst, gemeenten en provincie lessen moeten leren.

Dan kom ik terug bij maandagavond 29 mei 2017, mijn boodschap was:

  • Er is 30 jaar lang C8 uit de pijpen van Dupont gespoten over delen van Dordrecht, Papendrecht en Sliedrecht.
  • Het RIVM geeft aan dat de bloedtesten “gelukkig” niet slechter waren als wat zij een jaar geleden hadden berekend.
  • Er zijn een aantal inwoners van Sliedrecht die nog steeds een te hoog gehalte C8 in hun bloed hebben.
  • Het RIVM geeft aan dat allerlei boekenonderzoek uit wijst dat blootstelling aan C8 kan leiden tot gezondheidsrisico’s.

In de afgelopen drie jaar heb ik mij niet zo machteloos gevoeld als deze avond, omdat ik niet direct iets kan doen aan de terechte zorgen van onze inwoners, en ik hen op dit moment ook geen oplossing kan bieden, ik stond daar dus met lege handen.

Ik snap dat ook best de reactie van mensen, die roepen, het bedrijf moet direct sluiten. Helaas ligt dat nu net niet in de handen van het lokale bestuur. Wat gelukkig wel in onze handen ligt, is alles nauwlettend in de gaten houden. We zullen bezwaar maken tegen vergunningen. We zullen, en daar waar we kunnen verzoeken doen om beperkingen van de vergunningen.

Tegen de staatssecretaris van Infra en Milieu, en aan de gedeputeerden van de provincie Zuid Holland blijven we zeggen, dat een chemisch bedrijf van deze omvang niet in een bebouwd gebied thuis hoort.

Hanny Visser

Wethouder PRO Sliedrecht

Voetnoot: Deze columns geven niet per definitie de opvattingen weer van onze vereniging.

Een reactie tot nu toe.

  1. Paul Suijkerbuijk says:

    Als inwoner van Dordrecht, net aan de andere kant van het spaarbekken in Stadspolders volg ik het dossier ook nauwlettend. Volgens de kaarten van RIVM is de uitstoot pluim niet verder gekomen dan halverwege het spaarbekken… Ik ben groot voorvechter van een meer transparante overheid. En datgene wat wel binnen je macht ligt is zorgen voor absolute transparantie. Zorg er voor dat alle meetgegevens uit verleden, maar ook nu en in de toekomst beschikbaar komt als open data. Installeer luchtverontreinigingsmeters die real-time vervuilingswaarden aangeven. Daarmee kun je samen met inwoners een krachtig geluid vormen in de discussie. http://www.open-overheid.nl